Frågor och svar
Här på näven i bordet kan du läsa vanliga frågor och svar om diskriminering på grund av allergi. Du kan också skicka in dina egna frågor. Läs mer på vår FAQ-sida.
 
Till frågor och svar
Gå till Unga Allergiker.se
Finns för tillfället ingen fråga.
Hemsidan genomgår en förändring
 

Just nu genomgår "Näven i bordets" - hemsida en förändring. Det kommer att bytas färger, publiceras bilder, viss funktioner kommer att tas bort och andra kommer att komma till. Under tiden kommer hemsidan se lite rörig ut, men håll ut, snart är den snygg igen. I framtiden kommer du bland annat kunna "gilla" en nyhet på sidan som sen läggs upp på facebook, bra va? Vill du jobba med att uppdatera hemsidan med nyheter eller andra tankar och funderingar? Hör av dig till sofie.lindberg@ungaallergiker.se

 

// SofieDiskutera nyheten