Frågor och svar
Här på näven i bordet kan du läsa vanliga frågor och svar om diskriminering på grund av allergi. Du kan också skicka in dina egna frågor. Läs mer på vår FAQ-sida.
 
Till frågor och svar
Gå till Unga Allergiker.se
Finns för tillfället ingen fråga.
Rättigheter
 

Vad har du för rättigheter

I Sverige har man en lag som ska skydda människor mot diskriminering. Den heter diskrimineringslagen. Det finns även en myndighet som ska skydda människor som blir diskriminerade, den heter DO (Diskrimineringsombudsmannen). Astma och allergi klassas som funktionshinder och vi är därför skyddade av lagen.

För allergiker och astmatiker kan orättvis behandling ske vid många olika tillfällen. Listan kan göras lång men det kan till exempel handla om:Att diskriminera människor är olagligt. Det är därför viktigt att vi känner till våra rättigheter och kan vara med i arbetet fram till ett mer tillgängligt samhälle.

Genom denna hemsida och projektet Näven i bordet vill vi på Riksförbundet Unga Allergiker skapa en debatt om astma och allergi sett ur ett diskrimineringsperspektiv.

 

 

Vad är diskriminering?

När en människa blir sämre behandlad än en annan människa i samma situation kallas det att den människan diskrimineras. Att bli orättvist behandlad. Diskriminering kan både vara väldigt tydlig och mer osynlig. Det kan handla om mobbningar eller att någon säger till någon annan att diskriminera.

I Sverige är det olagligt att diskriminera människor enligt följande: